ข่าว วารสารบริการวิชาการสัตวแพทย์บางพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2562


ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ วารสารบริการวิชาการสัตวแพทย์บางพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวารสารวิชาการที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   ท่านที่สนใจสามารถอ่านได้ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยคลิ๊กที่ลิงค์ด่านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1j-mhoLhGFUaQmLrXkQlNnM42LPd6N73N/view

12/18 13:45:38/2562