ข่าว วารสารบริการวิชาการสัตวแพทย์บางพระ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2562


วารสารบริการวิชาการสัตวแพทย์บางพระ  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2562
ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ วารสารบริการวิชาการสัตวแพทย์บางพระ  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวารสารวิชาการที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   ท่านที่สนใจสามารถอ่านได้ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยคลิ๊กที่ลิงค์ด่านล่างนี้
 

10/01 19:01:55/2564