ข่าว วารสารบริการวิชาการสัตวแพทย์บางพระ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม 2563


วารสารบริการวิชาการสัตวแพทย์บางพระ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม 2563
ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ วารสารบริการวิชาการสัตวแพทย์บางพระ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม 2563ซึ่งเป็นวารสารวิชาการที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   ท่านที่สนใจสามารถอ่านได้ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยคลิ๊กที่ลิงค์ด่านล่างนี้
 
ที่มา : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
03/11 21:54:40/2563