ข่าว หอสมุดกลาง ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค COVID-19


ขออภัยในความไม่สะดวก ทางหอสมุดกลางขอปิดให้บริการ   ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 สามารถติดต่อสอบถาม ตามช่องทางด้านล่าง

library.arit.rmutto.ac.th/

facebook : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

03/19 10:00:21/2563