ข่าว ช่องทางการติดต่อหอสมุดกลาง


Contact Library Rmutto
ช่องทางทั้งหมดในการติดต่อหอสมุดกลาง

เนื่องจากในสถานการ Covid - 19 ทางหอสมุดกลางได้มีช่องทางในการติดต่อกับผู้ใช้บริการหลากหลายช่องทางเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

Fanpage : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
LINE@ : @956uzkvk https://lin.ee/lyu1PvA
Website : http://library.arit.rmutto.ac.th/index.php
E-mail : library_bangpra@rmutto.ac.th

 

04/01 11:17:25/2563