ข่าว You search We find บริการสืบค้นหาหนังสือออนไลน์


You search , We find บริการสืบค้นหาหนังสือออนไลน์
เนื่องจากในสถาณการณ์ COVID - 19 ทางหอสมุดกลางคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ทางหอสมุดกลางได้มีการให้บริการในรูปแบบผ่านทางระบบออนไลน์ คือการให้บริการค้นหาหนังสือและยืมหนังสือ ผ่านระบบออนไลน์ใน 2 ช่องทาง
1.ผ่านการจองหนังสือที่ต้องการยืมจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ http://library.rmutto.ac.th/liberty/libraryHome.do
1. เข้าสู่ระบบสมาชิก
2. ค้นหาหนังสือที่ต้องการ เลือกหนังสือที่มีสัญลักษณ์สีเขียว
3. คลิกชื่อเรื่องหนังสือที่ต้องการยืม
4. กดจองหนังสือ
5. เลือกหนังสือ First Available กดบันทึก

2.ผ่านการ แอปพลิเคชั่น LINE
1. เพิ่มเพื่อนทาง LINE งานหอสมุดกลาง ID : @251opcbo
2. สืบค้นหาหนังสือที่ต้องการยืมจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ http://library.rmutto.ac.th/liberty/libraryHome.do
3. แจ้งชื่อหนังสือ และเลขเรียกหนังสือจากหอสมุดกลางที่ต้องการยืม (ในเขตพื้นที่บางพระ)
4. แจ้งชื่อผู้ใช้บริการ และเบอร์ติดต่อกลับ

ผู้ใช้บริการติดต่อรับหนังสือด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ ในวันอังคารและวันพฤหัสเวลา 11.00 – 12.00 น. / 15.00 - 16.00 น.

 

04/14 15:58:19/2563