ข่าว Gale, a Cengage Company เปิดให้ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ช่วงวิกฤติ COVID-19 ฟรี! ไม่จำกัดช่วงเวลา


Gale, a Cengage Company
เปิดให้ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ช่วงวิกฤติ COVID-19 ฟรี! ไม่จำกัดช่วงเวลา ดังนี้

ฐานข้อมูล Gale: Health and Wellness
https://bit.ly/3bdKOZ0

ฐานข้อมูล Gale in Context: Global Issues
https://bit.ly/2U65qNe

ฐานข้อมูล Gale in Context: Science
https://bit.ly/3b9X9xt

.
สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องการจัดการวิกฤติ COVID-19 ของประเทศจีน
สามารถดาวน์โหลด และอ่าน eBooks ได้ฟรีไม่จำกัดช่วงเวลา

Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment : หนังสือคู่มือการป้องกันและรักษาไวรัส 'COVID-19' โดยทีมงาน ณ โรงพยาบาล First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine

>> https://bit.ly/2RRwYEI

COVID-19 Epidemic Prevention and Control Manual For The Workplace :ว่าด้วยเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส 'COVID-19' จัดพิมพ์โดย Jiangsu Phoenix Publishing & Media Group

>> https://bit.ly/2Sa62QL

------------------

Website: lhttp://library.arit.rmutto.ac.th/
Line@: @rmutto

 

04/28 12:54:24/2563