ข่าว แจ้งทดลองใช้งานฐานข้อมูล


สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสานสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา แจ้งให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล

 1. ฐานข้อมูล Gale Academic ingilizce kursu OneFile (โดย บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด)

     รายละเอียด : ฐานข้อมูลประกอบด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี avukat แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ

     ระยะเวลาเปิดให้ทดลอง : วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 6 เดือน

2. ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate (โดย บริษัท EBSCO)

    รายละเอียด : ฐานข้อมูลใหม่ล่าสุดที่อัพเกรดจากฐานข้อมูล Academic ankara dentist Search Complete ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ pubg şekilli nick นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นวาระและวิดีโอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักวิชาการในทุกสาขาวิชา อาทิ ดาราศาสตร์ มนุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ rolex clone กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์และอื่นๆ

    ระยะเวลาเปิดให้ทดลอง : วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 6 เดือน

ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Click.

10/20 01:50:55/2564