ข่าว หอสมุดกลาง งดให้บริการพื้นที่ชั้น 2 และชั้น 3


ประกาศ‼
หอสมุดกลาง งดให้บริการพื้นที่ชั้น 2 และชั้น 3
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
โดยเปิดให้บริการพื้นที่ชั้น 1 และห้องประชุม สำหรับนั่งอ่านหนังสือ
หากผู้ใช้บริการที่ต้องการยืม - คืนหนังสือ สามารถใช้บริการได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที่

 

10/20 01:53:14/2564