ข่าว อบรมห้องสมุดออนไลน์ประจำเดือนกันยายน 2564


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมห้องสมุดออนไลน์ประจำเดือนกันยายน 2564 ดังหัวข้อต่อไปนี้
1. Google Scholar Information searching โดยบรรณารักษ์จากเขตพื้นที่อุเทนถวาย ในวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
2. Canva for presentation โดยบรรณารักษ์จากเขตพื้นจักรพงษภูวนารถ ในวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
3. Search the Thai Digital Collection (TDC) database โดยบรรณารักษ์จากเขตพื้นที่บางพระ ในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
4. Bibliography and Citation Management with the Mendeley โดยบรรณารักษ์จากวิทยาเขตจันทบุรี ในวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2XGtD0J
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ Line Official : @RMUTTO

 

09/09 21:11:06/2564