ข่าว กิจกรรม Library Games ประจำเดือนกันยายน 2564


ร่วมสนุกตอบคำถาม กิจกรรม Library Games by RMUTTO Library ประจำเดือนกันยายน 2564

ข้าร่วมตอบคำถามได้ที่ https://forms.gle/uxdDAGn3cb9UoVEb7
ลุ้นรับของรางวัลเป็นแก้วเก็บความร้อนสวยๆ เก๋ๆ
โดยผู้ที่ตอบคำถามคะแนนมากที่สุดจะได้รับของรางวัล (หากคะแนนเท่ากันจะสุ่มรายชื่อผู้โชคดี)
สามารถร่วมกิจกรรมระหว่างวันนี้ ถึง 14 กันยายน 2564 ติดตามประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวัน 15 กันยายน 2564
ข้อแนะนำ : โปรด VPN หรือ Authentication เพื่อสามารถสืบค้นทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้
ร่วมกิจกรรมตอบคำถามด้วยระบบ e-mail ของมหาวิทยาลัยฯ (..._...@rmutto.ac.th)
 
09/09 21:25:10/2564