ข่าว อบรมฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global


สำนักพิมพ์ ProQuest จัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บให้แก่บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่มีความสนใจในการใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global เพื่อใช้ในการทำงานวิจัย
---------------
โดย วัน เวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้
Date: Wednesday, 15 September 2021
Time: 11.00am – 12.30am (Thai time) (วันพุธที่ 15 กันยายน เวลาสิบเอ็ดโมง - เที่ยงครึ่งตามเวลาประเทศไทย)
Topic : PROQUEST DISSERTATION AND THESES GLOBAL- Supporting Your Research โดย Ms. Kurinji Malar K
 
ข้อแนะนำโปรด VPN เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรฐานข้อมูลของสถาบันได้
แนะนำการใช้งาน VPN : https://www.youtube.com/watch?v=BQJmZVP2X2M
 

 

09/09 21:29:12/2564