ข่าว การอบรมห้องสมุดออนไลน์ ในหัวข้อ Search the Thai Digital Collection (TDC) database


การอบรมห้องสมุดออนไลน์ ในหัวข้อ "Search the Thai Digital Collection (TDC) database" โดยบรรณารักษ์จากเขตพื้นบางพระ
ในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
-----------------------
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2XGtD0J
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ Line Official : @RMUTTO
 
09/14 20:36:05/2564