ข่าว การอบรมห้องสมุดออนไลน์ ในหัวข้อ "Bibliography and Citation Management with the Mendeley"


การอบรมห้องสมุดออนไลน์ ในหัวข้อ "Bibliography and Citation Management with the Mendeley" โดยบรรณารักษ์จากวิทยาเขตจันทบุรี
ในวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
-----------------------
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2XGtD0J
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ Line Official : @RMUTTO
09/24 19:57:16/2564