ข่าว การอบรมห้องสมุดออนไลน์ประจำเดือนตุลาคม 2564


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมห้องสมุดออนไลน์ประจำเดือนตุลาคม 2564 พร้อมลุ้นรับ #ของรางวัล จากการตอบคำถาม และ #เกียรติบัตรออนไลน์ ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ หัวข้อ "การประยุกต์ใช้ Google Applications" รายละเอียด ดังนี้
1. สร้างเว็บไซต์ได้เองด้วย Google Sites โดยบรรณารักษ์จากเขตพื้นที่อุเทนถวาย วันที่ 6 และ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สำหรับบุคคลทั่วไปและมทร.ตะวันออก

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3kpZUC8

2. Google Drive & Google Docs เพื่อจัดการงานเอกสาร โดยบรรณารักษ์จากวิทยาเขตจันทบุรี วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

**เฉพาะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ตะวันออก** (โปรดลงทะเบียนด้วยระบบ e-mail ของมหาวิทยาลัยฯ )

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3tYjXLb

3. การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms โดยบรรณารักษ์จากเขตพื้นที่บางพระ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

**เฉพาะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ตะวันออก** (โปรดลงทะเบียนด้วยระบบ e-mail ของมหาวิทยาลัยฯ )

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3hUrpCf

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ Line Official : @RMUTTO

 

10/20 01:55:40/2564