ข่าว กิจกรรม Library game ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564


ร่วมตอบคำถามในกิจกรรม Library Games by RMUTTO Library ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมการตอบคำถามเกี่ยวกับ “การสืบค้นในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ”เข้าร่วมตอบคำถามได้ที่ : https://forms.gle/hAuLsQZWDJekGrCL7

ลุ้นรับกระเป๋าเก็บอุณหภูมิ จำนวน 3 รางวัล

โดยผู้ที่ตอบคำถามคะแนนมากที่สุดจะได้รับของรางวัล (หากคะแนนเท่ากันจะสุ่มรายชื่อผู้โชคดี) ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 ถึง 14 พฤศจิกายน 2564 ติดตามประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวัน 15 พฤศจิกายน 2564

ร่วมกิจกรรมตอบคำถามด้วยระบบ e-mail ของมหาวิทยาลัยฯ

11/05 14:42:23/2564