ข่าว หอสมุดกลางเปิดบริการวันที่ 3 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป


หอสมุดกลางกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

โดยเปิดให้บริการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19

11/05 14:44:57/2564