มุมหนังสือแนะนำประจำเดือนนี้

about-me


มุมหนังสือแนะนำประจำเดือนนี้

มุมหนังสือแนะนำประจำเดือนนี้ขอเสนอหนังสือใน “หมวดจิตวิทยา” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในชีวิตประจำวัน เพื่อความสุขและความสำเร็จ ซึ่งได้จัดแสดงไว้ที่ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อหอสมุดกลางเพื่อยืมหนังสือได้เลยค่ะ


รูปกิจกรรม