นิทรรศการ Valentines day

about-me


นิทรรศการ Valentines day

งานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการ  Valentine's day ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ร่วมกิจกรรม เสนอแนะความคิดเห็น และมุมมองเกี่ยวกับความรักในด้านต่างๆ โดยมีนักศึกษา อาจารย์ สนใจมีส่วนร่วมในกิจกรรม และยืมหนังสือที่มีเนื้อหาความรักตามที่ได้จัดนิทรรศการไว้


รูปกิจกรรม