หนังสือรางวัลซีไรต์

about-me


หนังสือรางวัลซีไรต์

มุมหนังสือแนะนำประจำเดือนนี้ขอเสนอหนังสือรางวัลซีไรต์หรือรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน  โดยหอสมุดกลางได้รวบรวมหนังสือที่ได้รับรางวัลจากหลายช่วงปีที่ผ่านมา โดยมีงานเขียนหลากหลายรูปแบบที่ได้รับรางวัล อย่างเช่น กวีนิพนธ์ เรื่องสั้น นวนิยาย  เป็นต้น ผู้สนใจสามารถอ่านและยืมหนังสือได้ที่หอสมุดกลาง อาคารวิทยบริการได้เลยค่ะ


รูปกิจกรรม