หอสมุดกลางบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์

about-me


หอสมุดกลางบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์

หอสมุดกลางมีจุดให้บริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโรคไลรัสโคโรน่าหรือโควิด-19


รูปกิจกรรม