สัปดาห์ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมปกแข็งหนังสือ" และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

about-me


สัปดาห์ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมปกแข็งหนังสือ" และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมที่ 3 สัปดาห์ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมปกแข็งหนังสือ" และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ณ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วันที่ 22 สิงหาคม 2560


รูปกิจกรรม