สัปดาห์ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2560 บรรยากาศการเล่นเกมส์และประดิษฐ์พวงกุญแจจากไหมพรม

about-me


สัปดาห์ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2560 บรรยากาศการเล่นเกมส์และประดิษฐ์พวงกุญแจจากไหมพรม

กิจกรรมที่ 3 สัปดาห์ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2560 บรรยากาศการเล่นเกมส์และประดิษฐ์พวงกุญแจจากไหมพรม ณ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วันที่ 23 สิงหาคม 2560