ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
ฟอร์มสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ

แบบฟอร์มสำหรับให้ผู้ใช้บริการเสนอชื่อหนังสือที่ต้องการให้ทางสำนักวิทยบริการฯ จัดซื้อไว้ในหอสมุดกลาง

เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการจัดหาหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างให้ถูกต้องด้วยค่ะ
ชื่อผู้เสนอแนะ : *
สถานะผู้เสนอแนะ : *
ชื่อหนังสือ : *
ชื่อผู้แต่ง :
ปีที่พิมพ์ :
ข้อมูลอ้างอิง (URL) :
หมายเหตุ : ควรใช้วิธีการ copy link จากเว็บเจ้าของข้อมูล แล้วนำมา paste ในช่องนี้
* หมายถึงข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก