ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 334 รายการหน้า : 5 / 12 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 238 เอนไซม์เทคโนโลยี ปราณี. พัฒนพิพิธไพศาล 2556 อนุสสรณ์ วิเศษสิงห์ 11-03-2016 12:27:15 จัดหาเรียบร้อย
2 237 Molecular. Biology Samuel C Weaver 2012 อนุสสรณ์ วิเศษสิงห์ 11-03-2016 12:24:29 จัดหาเรียบร้อย
3 236 อณูพันธุศาสตร์ หัทยา กาวีวงศ์ อนุสสรณ์ วิเศษสิงห์ 11-03-2016 12:21:17 จัดหาเรียบร้อย
4 235 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY (ISE) HERREN, 2 / 2013 นิภาพร ก้านทอง 11-03-2016 11:53:07 จัดหาเรียบร้อย
5 234 เซลล์ชีววิทยา (CELL BIOLOGY) เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์ 2 / 2556 นิภาพร ก้านทอง 11-03-2016 11:48:16 จัดหาเรียบร้อย
6 233 พันธุวิศวกรรม :วิธีการและการประยุกต์ใช้ ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม 1 / 2552 นิภาพร ก้านทอง 11-03-2016 11:46:23 จัดหาเรียบร้อย
7 232 คัมบัง (Kanban for the Shopfloor) © Copy Right by SE-EDUCATION Public Company Limited. อ่านเพิ่มเ Productivity Press Development Team บุญฤทธิ์ ปินตาสี 08-03-2016 10:00:43 ไม่สามารถจัดหา
8 231 Manufacturing Engineering Handbook, Second Edition Geng, Hwaiyu 2015 บุญฤทธิ์ ปินตาสี 08-03-2016 09:59:11 จัดหาเรียบร้อย
9 230 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB FOR WINDOWS สายชล สินสมบูรณ์ทอง 2559 บุญฤทธิ์ ปินตาสี 08-03-2016 09:56:24 จัดหาเรียบร้อย
10 229 AUTOMATION, PRODUCTION SYSTEMS, AND COMPUTER-INTEGRATED MANUFACTURING (GLOBAL EDITION) MIKELL P. GROOVER 2015 บุยฤทธิ์ ปินตาสี 08-03-2016 09:54:40 จัดหาเรียบร้อย
11 228 3D PRINTING WITH AUTODESK: CREATE AND PRINT 3D OBJECTS WITH 123D, AUTOCAD AND INVENTOR JOHN BIEHLER 2014 บุยฤทธิ์ ปินตาสี 08-03-2016 09:53:10 จัดหาเรียบร้อย
12 227 intermediate language practice ประเวช 21-08-2015 11:19:28 จัดหาเรียบร้อย
13 226 อารมณ์เศร้า เลม่อนเค้ก Aimee Bender 2558 สุนทรีลักษณ์ พลเยี่ยม 08-07-2015 17:15:08 จัดหาเรียบร้อย
14 225 ภาษาอังกฤษในโรงแรม อาจารย์เอก 2557 สุนทรีลักษณ์ พลเยี่ยม 08-07-2015 17:11:50 จัดหาเรียบร้อย
15 223 Redesignes Toeic Listening tests Professor tean 2555 สุนทรีลักษณ์ พลเยี่ยม 08-07-2015 17:08:47 จัดหาเรียบร้อย
16 222 Physical Properties of Plant and Animal Materials: Structure, Physical Characteristics, and Mechanic Nuri N. Mohsenin ล่าสุด รังสรรค์ กุฎสำโรง 01-07-2015 12:20:36 ไม่สามารถจัดหา
17 219 เหตุแห่งเสน่หา เงาจันทร์ พ.ศ.2556 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 21-05-2013 15:56:35 จัดหาเรียบร้อย
18 218 บันทึกลับ แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (The Secret Note oo YAMADA) Phathamaban พ.ศ.2556 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 21-05-2013 15:54:06 จัดหาเรียบร้อย
19 217 แสงอรุณแห่งดวงใจ อัคนี พ.ศ.2556 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 21-05-2013 15:51:50 จัดหาเรียบร้อย
20 216 ร้ายซ่อนปรารถนา ทองหลาง พ.ศ.2556 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 21-05-2013 15:50:06 จัดหาเรียบร้อย
21 215 การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel 2010 ณัฐศิระ เยาวสุต 2555 ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต 19-05-2013 03:46:58 จัดหาเรียบร้อย
22 214 Mechanical and Physical Properties of Grasses D. M. McRandal, P. B. McNulty 1980 รังสรรค์ 30-03-2013 15:14:36 ไม่สามารถจัดหา
23 213 advanced language practice macmillan English books 20-03-2013 10:00:59 จัดหาเรียบร้อย
24 212 intermediate language practice macmillan English books 20-03-2013 10:00:24 จัดหาเรียบร้อย
25 211 elementary language practice macmillan English books 20-03-2013 09:59:35 จัดหาเรียบร้อย
26 210 real listening and speaking 1 Cambridge English books 20-03-2013 09:57:59 จัดหาเรียบร้อย
27 209 Cambridge Real Listening and speaking. book 4 advanced Mr. Joel Collins 19-03-2013 11:28:07 จัดหาเรียบร้อย
28 208 Cambridge Real Listening and speaking. book 3 intermediate - upper Mr. Joel Collins 19-03-2013 11:26:47 จัดหาเรียบร้อย
29 207 Real Listening and speaking.book 2 elementary - intermediate Mr. Joel Collins 19-03-2013 11:25:32 จัดหาเรียบร้อย
30 206 Kinect for Windows SDK Programming Guide Abhijit Jana 2012 ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต 12-03-2013 14:59:59 จัดหาเรียบร้อย
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12