ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 334 รายการหน้า : 9 / 12 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 102 การบริหารการเปลี่ยนแปลง โดย Mike Beer แปลและเรียบเรียง ภักดี เมฆจำเริญ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:29:47 จัดหาเรียบร้อย
2 101 วิธีชนะและจูงใจคน โดย เดล คาร์เนกี นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:28:39 ไม่สามารถจัดหา
3 100 ระบบบริหารผลงาน โดย ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ สำนักพิมพ์ พิมพ์ดีการพิมพ์ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:26:10 จัดหาเรียบร้อย
4 99 การบริหารโครงการ โดย Robert D.Austin แปลโดย คมสัน ขจรชีพพันธุ์ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:25:08 จัดหาเรียบร้อย
5 98 การบริหารจัดการนวัตกรรม โดย Ralph Katz แปลโดย ณัฐยา สินตระการผล นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:24:04 จัดหาเรียบร้อย
6 97 การว่าจ้างและการรักษาบุคลากร โดย Peter Cappelli แปล ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:23:04 จัดหาเรียบร้อย
7 96 การบริหารเวลา โดย Michael Roberto แปลและเรียบเรียงโดย สุรีพร พึ่งพุทธคุณ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:21:09 จัดหาเรียบร้อย
8 95 การสื่อสารทางธุรกิจ โดย Mary Munter แปลและเรียบเรียงโดย รุ่งกานต์ ชัยมงคล และ สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:20:11 จัดหาเรียบร้อย
9 94 กลวิธีปกครองคน (สำนักพิมพ์ Harvard Business Essentials) โดย Kathleen K.Reardon, Ph.D. แปลและเรียบเรียงโดย เจษฎา ทรงมิตร ชนิกานต์ มาฆะศิรานนท์ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:18:48 จัดหาเรียบร้อย
10 93 การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) โดย Brain J.Hall แปลและเรียบเรียง สุรีพร พึ่งพุทธคุ สมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:01:29 จัดหาเรียบร้อย
11 92 อย่าเผลอ Harlan Coben (ฮาร์ลาน โคเบน) ตุลาคม 2551 กฤษตภรณ์ การลายพุ่ม 12-03-2012 13:44:56 จัดหาเรียบร้อย
12 91 คืน ฮาร์ลาน โคเบน มีนาคม 2554 กฤษตภรณ์ การลายพุ่ม 12-03-2012 13:43:57 จัดหาเรียบร้อย
13 90 แกล้ง Harlan Coben (ฮาร์ลาน โคเบน) กันยายน 2554 กฤษตภรณ์ การลายพุ่ม 12-03-2012 13:42:50 จัดหาเรียบร้อย
14 89 กี่คืน...กี่วันวาย บันทึกประวัติศาสตร์มหาอุทกภัย 54 กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ มติชน ข่าวสด มกราคม 2555 กฤษตภรณ์ การลายพุ่ม 12-03-2012 13:23:27 จัดหาเรียบร้อย
15 88 ป่าชายเลน อุดม เชยกีวงศ์ 2555 กฤษตภรณ์ การลายพุ่ม 12-03-2012 13:21:29 จัดหาเรียบร้อย
16 87 อยากได้อะไรก็ได้ เทคนิคการพูดคุยเพื่อให้ได้ทุกสิ่งที่ต้องการ สุกิจ นวลจันทร์ กฤษตภรณ์ การลายพุ่ม 12-03-2012 13:12:02 จัดหาเรียบร้อย
17 86 อภินิหารศักดิ์สิทธิ์ เขาคิชฌกูฏ +แผ่นที่แสวงบุญเขาคิชฌกูฏ รัตนา แก้วธารา มกราคม 2554 กฤษตภรณ์ การลายพุ่ม 12-03-2012 13:03:02 จัดหาเรียบร้อย
18 85 โรงเรียนลูกผู้ชาย (ฉบับสมบูรณ์) กองบรรณาธิการฐานบุ๊คส์ มีนาคม 2554 นันท์นรินทร์ ศิริเนตร 12-03-2012 12:53:57 จัดหาเรียบร้อย
19 84 เริ่มต้นอย่างไร...เมื่อจะนำ Competency มาใช้ในองค์กร (PDF) Shogo Sasaki (โชโงะ ซาซากิ) กุมภาพันธ์ 2555 นันท์นรินทร์ ศิริเนตร 12-03-2012 12:50:05 จัดหาเรียบร้อย
20 83 101 เคล็ดวิชาที่ฉันได้มาจาก Harvard Business School Michael W. Preis (ไมเคิล ดับเบิลยู. ไพรส์), Matthew Frederick นันท์นรินทร์ ศิริเนตร 12-03-2012 12:45:42 จัดหาเรียบร้อย
21 82 พูดอังกฤษทันใจด้วย Mind Map Sentences กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส มกราคม 2555 นันท์นรินทร์ ศิริเนตร 12-03-2012 12:43:25 จัดหาเรียบร้อย
22 81 สร้า้งเว็บไซต์ง่ายๆ สไตล์มืออาชีพด้วย Joomla ฉบับสมบูรณ์ +CD จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์ กุมภาพันธ์ 2555 นันท์นรินทร์ ศิริเนตร 12-03-2012 12:38:47 จัดหาเรียบร้อย
23 80 จากคึกฤทธิ์ถึงพนมเทียน ภราดร ศักดา 2554 นันท์นรินทร์ ศิริเนตร 12-03-2012 12:34:34 จัดหาเรียบร้อย
24 79 สมองใสอย่างไอน์สไตน์ Jackie Guthrie (แจ็คกี้ กูทรี), Tim Preston (ทิม เพรสตัน) นันท์นรินทร์ ศิริเนตร 12-03-2012 12:22:40 จัดหาเรียบร้อย
25 78 ไอ้แป๊ก (i-Pag) พฤสณัย มหัคฆพงศ์ นันท์นรินทร์ ศิริเนตร 12-03-2012 12:19:58 จัดหาเรียบร้อย
26 77 View Full-Size Image มหัศจรรย์นวัตกรรมข้าวไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ วีรยา 12-03-2012 11:54:19 จัดหาเรียบร้อย
27 76 การใช้ยา A to Z สำหรับสัตวแพทย์ วรา พานิชเกรียงไกร และ คณะ วีรยา 12-03-2012 11:52:22 จัดหาเรียบร้อย
28 75 เอนไซม์ดัดแปรคาร์โบไฮเดรตในอุตสาหกรรม เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์ 1/51 วีรยา 12-03-2012 11:35:54 จัดหาเรียบร้อย
29 74 ช่างคอม 2012 ฉบับสมบูรณ์ อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์ สำนักพิมพ์ provision 2554 พิมพ์ครั้งที่ 1 warin kongkrajang 12-03-2012 11:31:45 จัดหาเรียบร้อย
30 73 photoshop cs5 warin kongkrajang 12-03-2012 11:30:08 จัดหาเรียบร้อย
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12