ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 334 รายการหน้า : 1 / 12 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 210 real listening and speaking 1 Cambridge English books 20-03-2013 09:57:59 จัดหาเรียบร้อย
2 211 elementary language practice macmillan English books 20-03-2013 09:59:35 จัดหาเรียบร้อย
3 212 intermediate language practice macmillan English books 20-03-2013 10:00:24 จัดหาเรียบร้อย
4 213 advanced language practice macmillan English books 20-03-2013 10:00:59 จัดหาเรียบร้อย
5 207 Real Listening and speaking.book 2 elementary - intermediate Mr. Joel Collins 19-03-2013 11:25:32 จัดหาเรียบร้อย
6 208 Cambridge Real Listening and speaking. book 3 intermediate - upper Mr. Joel Collins 19-03-2013 11:26:47 จัดหาเรียบร้อย
7 209 Cambridge Real Listening and speaking. book 4 advanced Mr. Joel Collins 19-03-2013 11:28:07 จัดหาเรียบร้อย
8 73 photoshop cs5 warin kongkrajang 12-03-2012 11:30:08 จัดหาเรียบร้อย
9 74 ช่างคอม 2012 ฉบับสมบูรณ์ อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์ สำนักพิมพ์ provision 2554 พิมพ์ครั้งที่ 1 warin kongkrajang 12-03-2012 11:31:45 จัดหาเรียบร้อย
10 3 ทักษิณ แพ้ไม่เป็น ฆ่าไม่ตาย นงนุช สิงหเดชะ 2552 Web Admin. 16-03-2010 17:26:53 จัดหาเรียบร้อย
11 364 Principles for Success เรย์ ดาลิโอ 12 ธันวาคม 2548 กฤติภูมิ แวงภูลา 02-04-2021 15:04:51 กำลังจัดหา
12 87 อยากได้อะไรก็ได้ เทคนิคการพูดคุยเพื่อให้ได้ทุกสิ่งที่ต้องการ สุกิจ นวลจันทร์ กฤษตภรณ์ การลายพุ่ม 12-03-2012 13:12:02 จัดหาเรียบร้อย
13 88 ป่าชายเลน อุดม เชยกีวงศ์ 2555 กฤษตภรณ์ การลายพุ่ม 12-03-2012 13:21:29 จัดหาเรียบร้อย
14 89 กี่คืน...กี่วันวาย บันทึกประวัติศาสตร์มหาอุทกภัย 54 กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ มติชน ข่าวสด มกราคม 2555 กฤษตภรณ์ การลายพุ่ม 12-03-2012 13:23:27 จัดหาเรียบร้อย
15 90 แกล้ง Harlan Coben (ฮาร์ลาน โคเบน) กันยายน 2554 กฤษตภรณ์ การลายพุ่ม 12-03-2012 13:42:50 จัดหาเรียบร้อย
16 91 คืน ฮาร์ลาน โคเบน มีนาคม 2554 กฤษตภรณ์ การลายพุ่ม 12-03-2012 13:43:57 จัดหาเรียบร้อย
17 92 อย่าเผลอ Harlan Coben (ฮาร์ลาน โคเบน) ตุลาคม 2551 กฤษตภรณ์ การลายพุ่ม 12-03-2012 13:44:56 จัดหาเรียบร้อย
18 86 อภินิหารศักดิ์สิทธิ์ เขาคิชฌกูฏ +แผ่นที่แสวงบุญเขาคิชฌกูฏ รัตนา แก้วธารา มกราคม 2554 กฤษตภรณ์ การลายพุ่ม 12-03-2012 13:03:02 จัดหาเรียบร้อย
19 105 บริหารงานบริหารคนให้สุดยอดสไตล์ ธนินท์ เจียรวนนท์ ชญานันทน์ แซ่เฮง 12-03-2012 16:34:56 จัดหาเรียบร้อย
20 106 คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ชญานันทน์ แซ่เฮง 12-03-2012 16:36:14 จัดหาเรียบร้อย
21 107 แค่ 30 นาทีก่อนนอนเปลี่ยนคนยอดแย่เป็นยอดเยี่ยม ทาคาชิมะ เท็ตสึจิ ชญานันทน์ แซ่เฮง 12-03-2012 16:37:18 จัดหาเรียบร้อย
22 109 โยคะหน้าเด็ก เล็ก ฉัตริษา ชญานันทน์ แซ่เฮง 12-03-2012 16:37:55 จัดหาเรียบร้อย
23 110 วิธีพูดกับทุกคนในทุกสถานการณ์ มินตรา ชญานันทน์ แซ่เฮง 12-03-2012 16:38:29 จัดหาเรียบร้อย
24 244 การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยพืช (PHYTOREMEDIATION) นัยนันทน์ อริยกานนท์ 2558 ดร. สุธีรา อานามวงษ์ 11-03-2016 12:44:58 จัดหาเรียบร้อย
25 247 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศ.ดร. เกษม จันทร์แก้ว 2015 ดร. สุธีรา อานามวงษ์ 11-03-2016 12:47:11 จัดหาเรียบร้อย
26 248 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อำนาจ วงศ์บัณฑิต 2557 ดร. สุธีรา อานามวงษ์ 11-03-2016 12:48:58 จัดหาเรียบร้อย
27 249 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น วรพันธ์ บุญชัย 2557 ดร. สุธีรา อานามวงษ์ 11-03-2016 12:50:28 จัดหาเรียบร้อย
28 250 นาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 2557 ดร. สุธีรา อานามวงษ์ 11-03-2016 12:52:05 จัดหาเรียบร้อย
29 251 การจัดการของเสียอุตสาหกรรม อังก์ศิริ ทิพยารมณ์ 2557 ดร. สุธีรา อานามวงษ์ 11-03-2016 12:55:01 จัดหาเรียบร้อย
30 70 คู่มือเรียนและใช้งาน VISUAL C# 2010 ฉบับสมบูรณ์ (1 BK./1 CD-ROM) กิตินันท์ พลสวัสดิ์ 2554 ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต 09-03-2012 09:46:55 จัดหาเรียบร้อย
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12