ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
รายละเอียดการดำเนินการ
รายละเอียดความเคลื่อนไหว
ข้อมูลเสนอแนะจัดซื้อของผู้ใช้บริการ
ชื่อหนังสือ : เศรษฐมิติเบื้องต้น
ชื่อผู้แต่ง : ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์, ศาสตราจารย์
ปีที่พิมพ์ : 2559
ข้อมูลอ้างอิง : http://bookstore.tu.ac.th/index.php?page=shop.product_details&flypage=&product_id=26833&product_isbn=9786163142900&category_id=9330000&pf=rs&keyword=%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4&option=com_virtuema
 
ชื่อผู้เสนอแนะ : อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล
สถานะผู้เสนอแนะ : อาจารย์
วัน-เวลาที่เสนอแนะ : 25-07-2017 10:46:17
IP Adress : 10.10.67.58
ความเคลื่อนไหวของสำนักวิทยบริการฯ
สถานะ : ไม่สามารถจัดหา
Comment :