ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
รายละเอียดการดำเนินการ
รายละเอียดความเคลื่อนไหว
ข้อมูลเสนอแนะจัดซื้อของผู้ใช้บริการ
ชื่อหนังสือ : คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง :
ปีที่พิมพ์ :
ข้อมูลอ้างอิง : https://www.facebook.com/thaisolarelectricityhandbook/posts/871602416320659
 
ชื่อผู้เสนอแนะ : เพียงขวัญ เครือภู่
สถานะผู้เสนอแนะ : อาจารย์
วัน-เวลาที่เสนอแนะ : 04-09-2017 10:10:44
IP Adress : 49.228.229.142
ความเคลื่อนไหวของสำนักวิทยบริการฯ
สถานะ : ไม่สามารถจัดหา
Comment :