ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
รายละเอียดการดำเนินการ
รายละเอียดความเคลื่อนไหว
ข้อมูลเสนอแนะจัดซื้อของผู้ใช้บริการ
ชื่อหนังสือ : ปลูกพืชตามนิสัยผัก
ชื่อผู้แต่ง : Toshio Kijima
ปีที่พิมพ์ : 2019
ข้อมูลอ้างอิง : https://m.se-ed.com/Detail/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81/9786160445936
 
ชื่อผู้เสนอแนะ : ภูวิศ เจนวรกิจ
สถานะผู้เสนอแนะ : นักศึกษา
วัน-เวลาที่เสนอแนะ : 20-07-2020 14:28:46
IP Adress : 10.10.86.247
ความเคลื่อนไหวของสำนักวิทยบริการฯ
สถานะ : จัดหาเรียบร้อย
Comment : เลขเรียกหนังสือ 635.8 ค423ป