ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
รายละเอียดการดำเนินการ
รายละเอียดความเคลื่อนไหว
ข้อมูลเสนอแนะจัดซื้อของผู้ใช้บริการ
ชื่อหนังสือ : เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืช
ชื่อผู้แต่ง : บุษราภรณ์ งามปัญญา
ปีที่พิมพ์ : 2561
ข้อมูลอ้างอิง : https://www.chulabook.com/th/products-filter?text=9789746416993
 
ชื่อผู้เสนอแนะ : ภูวิศ เจนวรกิจ
สถานะผู้เสนอแนะ : นักศึกษา
วัน-เวลาที่เสนอแนะ : 20-07-2020 14:33:18
IP Adress : 10.10.86.247
ความเคลื่อนไหวของสำนักวิทยบริการฯ
สถานะ : จัดหาเรียบร้อย
Comment : เลขเรียกหนังสือ 581.8 บ678ท