ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
รายละเอียดการดำเนินการ
รายละเอียดความเคลื่อนไหว
ข้อมูลเสนอแนะจัดซื้อของผู้ใช้บริการ
ชื่อหนังสือ : Principles for Success
ชื่อผู้แต่ง : เรย์ ดาลิโอ
ปีที่พิมพ์ : 12 ธันวาคม 2548
ข้อมูลอ้างอิง : https://www.asiabooks.com/principles-for-success-241689.html
 
ชื่อผู้เสนอแนะ : กฤติภูมิ แวงภูลา
สถานะผู้เสนอแนะ : บุคลากร
วัน-เวลาที่เสนอแนะ : 02-04-2021 15:04:51
IP Adress : 10.10.76.248
ความเคลื่อนไหวของสำนักวิทยบริการฯ
สถานะ : กำลังจัดหา
Comment :