ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
รายละเอียดการดำเนินการ
รายละเอียดความเคลื่อนไหว
ข้อมูลเสนอแนะจัดซื้อของผู้ใช้บริการ
ชื่อหนังสือ : Antibiosis and Antibiotics in Agriculture
ชื่อผู้แต่ง : Preethi Kartan, University of Leeds, UK
ปีที่พิมพ์ : 2020
ข้อมูลอ้างอิง : www.delvepublishing.com
 
ชื่อผู้เสนอแนะ : นิภาพร ก้านทอง
สถานะผู้เสนอแนะ : อาจารย์
วัน-เวลาที่เสนอแนะ : 07-04-2021 11:59:20
IP Adress : 10.10.76.188
ความเคลื่อนไหวของสำนักวิทยบริการฯ
สถานะ : กำลังจัดหา
Comment : 9781774072844 Booknet รวมสาขา