ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
รายละเอียดการดำเนินการ
รายละเอียดความเคลื่อนไหว
ข้อมูลเสนอแนะจัดซื้อของผู้ใช้บริการ
ชื่อหนังสือ : Microbes for Sustainable Agriculture
ชื่อผู้แต่ง : W. Y. Kim
ปีที่พิมพ์ : 2020
ข้อมูลอ้างอิง : www.intellizpress.com
 
ชื่อผู้เสนอแนะ : นิภาพร ก้านทอง
สถานะผู้เสนอแนะ : อาจารย์
วัน-เวลาที่เสนอแนะ : 07-04-2021 12:03:42
IP Adress : 10.10.76.188
ความเคลื่อนไหวของสำนักวิทยบริการฯ
สถานะ : กำลังจัดหา
Comment : 9781682516553 Booknet รวมสาขา