ข่าว:ศูนย์ทดสอบและอบรมคอมพิวเตอร์ MOS

ศูนย์ทดสอบและอบรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Specialist
17 สิงหาคม 2555  14:14น.

ศูนย์ทดสอบและอบรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Specialist

Microsoft Office Specialist

ทุกวันนี้อาจกล่าวได้ว่า คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเราเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในการทำงาน ถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญ เพราะการที่จะทำให้บุคลากรมีทักษะ และความเชี่ยวชาญ จำเป็นต้องพัฒนาความรู้ความสามารถ และสร้างความแตกต่างระหว่างตนเอง และบุคคลอื่น เพื่อให้ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน สิ่งหนึ่งที่จะเป็นเครื่องมือในการแสดงความรู้ความสามารถของตนเองให้บุคคลอื่นยอมรับนั่นคือ ประกาศนียบัตรMOS (Microsoft Office Specialist  เป็นโปรแกรมการทดสอบความรู้ในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft โดยเน้นที่ผลิตภัณฑ์ Microsoft Office 2010  ประกอบด้วย Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access และ Microsoft Outlook

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมipv6 ready