ข่าว:ฐานข้อมูลห้องสมุดใหม่ Liberty

ฐานข้อมูลห้องสมุดใหม่ Liberty
19 พฤศจิกายน 2556  13:49น.

     เชิญใช้บริการห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty ซึ่งระบบดังกล่าวมีระบบการทำงานที่ช่วยการดำเนินงานและผู้ใช้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว โดยใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สมาชิก (คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา)สามารถยืมต่อ (Renew) ได้ด้วยตนเอง และสามารถจัดเก็บ ดูประวัติการสืบค้น (Save Search) ของตนเองได้  สามารถดูวิธีการสืบค้นได้ที่  คู่มือ Libertyipv6 ready