ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 334 รายการหน้า : 1 / 12 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 5 เรียนรู้ PLC ขั้นกลางด้วยตนเอง เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 14:51:54 ไม่สามารถจัดหา
2 6 การใช้งาน plc ระดับ 1 + DVD เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 15:00:29 ไม่สามารถจัดหา
3 9 คล่องแคล่ว PLC เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 15:05:43 ไม่สามารถจัดหา
4 12 ทฤทฎีและการใช้งาน PC/PLC เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 15:11:12 ไม่สามารถจัดหา
5 17 เจาะเวลาหาจิ๋นซี หวงอี้ ปรีชายุทธ วงศ์เสนา 06-05-2010 14:42:24 ไม่สามารถจัดหา
6 21 เปิดโลกของ TCP/IP และโปรโตคอลของอินเตอร์เน็ต สุวัฒน์ ปุณณชัยยะ, ต้น ตัณฑ์สุทธิวงศ์, สุพจน์ ปุณณชัยยะ 2543 สถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์ 25-06-2010 13:46:25 ไม่สามารถจัดหา
7 33 หนังสือ รวมโปรแกรมกราฟฟิก photo shop coreldraw publisher2007 วิษณุ โชโต 28-10-2010 11:39:43 ไม่สามารถจัดหา
8 35 ศิลปะการวาดและระบายสีน้ำ เรียนรู้เทคนิคการวาด และระบายสีน้ำ ตะวัน วัฒนา ประกาย ขวัญหลาย 04-11-2010 11:31:17 ไม่สามารถจัดหา
9 39 PRINCIPLES OF MICROECONOMICS MELVIN 2011 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 28-04-2011 12:36:40 ไม่สามารถจัดหา
10 45 เศรษฐศาสตร์การเงิน ชุดวิชา 2552 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 28-04-2011 12:50:09 ไม่สามารถจัดหา
11 53 ASAE Standard ล่าสุด นฤมล บุญกระจ่าง 24-06-2011 23:20:20 ไม่สามารถจัดหา
12 140 Welfare of pigs from birth to slaughter L. Faucitaco, A.L.Schaefer 2008 อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 21:56:42 ไม่สามารถจัดหา
13 62 บงการรักกามเทพ ทองหลาง 2553 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 01-09-2011 13:56:01 ไม่สามารถจัดหา
14 65 เพลิงสีน้ำผึ้ง ทองหลาง 2551 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 01-09-2011 14:11:14 ไม่สามารถจัดหา
15 71 สร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง วารินทร์ คงกระจ่าง 09-03-2012 20:12:17 ไม่สามารถจัดหา
16 101 วิธีชนะและจูงใจคน โดย เดล คาร์เนกี นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:28:39 ไม่สามารถจัดหา
17 116 Competency Model กับการประยุกต์ใช้ในองค์กรไทย นิสดาร์ก เวชยานนท์ และคณะ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:48:56 ไม่สามารถจัดหา
18 130 TRAFFIC AND HIGHWAY ENGINEERING (SI VERSION) GARBER วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:32:39 ไม่สามารถจัดหา
19 135 REINFORCED CONCRETE DESIGN PILLAI, S.U. วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:36:58 ไม่สามารถจัดหา
20 137 แนวทางการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:39:51 ไม่สามารถจัดหา
21 141 Gut efficiency: the key ingredient in pig and poultry productions J.A. Taylor-pickard, P. Spring 2008 อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 21:59:42 ไม่สามารถจัดหา
22 146 เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนายั่งยืน ดร.เสรี พงศ์พิศ 2006 อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:33:49 ไม่สามารถจัดหา
23 147 ร้อยคำที่ควรรู้ ดร.เสรี พงศ์พิศ 2547 อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:35:37 ไม่สามารถจัดหา
24 149 PowerPoint และบท เศรษฐกิจพอเพียง (สำหรับวิทยากร) ดร.เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:39:05 ไม่สามารถจัดหา
25 166 พจนานุกรมเทคโนโลยีชีวภาพ ภาษาอังกฤษ-ไทย ช่อฟ้า ทองไทย และคณะ พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจ นายสุระชาติ ชารินทร์ 05-05-2012 16:44:12 ไม่สามารถจัดหา
26 167 จุลินทรีย์กับการบำบัดน้ำเสีย ฐปน ชื่นบาล 1 กันยายน 2552 นายสุระชาติ ชารินทร์ 05-05-2012 16:53:05 ไม่สามารถจัดหา
27 168 e-waste: การรีไซเคิลซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีทางกายภาพ 1 ตุลาคม 2554 นายสุระชาติ ชารินทร์ 05-05-2012 17:01:38 ไม่สามารถจัดหา
28 169 ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย โดย สวทช. ชุด 1-3 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นายสุระชาติ ชารินทร์ 05-05-2012 17:07:44 ไม่สามารถจัดหา
29 170 นาโนเทคโนโลยี งานวิจัยนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย 1 กันนายน 255 นายสุระชาติ ชารินทร์ 05-05-2012 17:12:00 ไม่สามารถจัดหา
30 222 Physical Properties of Plant and Animal Materials: Structure, Physical Characteristics, and Mechanic Nuri N. Mohsenin ล่าสุด รังสรรค์ กุฎสำโรง 01-07-2015 12:20:36 ไม่สามารถจัดหา
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12