ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 334 รายการหน้า : 10 / 12 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 72 insight DREAMWEAVER CS5 ฉบับสมบูรณ์ วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์ สำนักพิมพ์ provision 2554 พิมพ์ครั้งที่ 1 วารินทร์ คงกระจ่าง 12-03-2012 11:28:46 จัดหาเรียบร้อย
2 71 สร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง วารินทร์ คงกระจ่าง 09-03-2012 20:12:17 ไม่สามารถจัดหา
3 70 คู่มือเรียนและใช้งาน VISUAL C# 2010 ฉบับสมบูรณ์ (1 BK./1 CD-ROM) กิตินันท์ พลสวัสดิ์ 2554 ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต 09-03-2012 09:46:55 จัดหาเรียบร้อย
4 69 แบ่งปันสู่ Facebook7 ฟิสิกส์ ระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 (UNIVERSITY PHYSICS WITH MODERN PHYSICS) HUGH D. YOUNG / ปิยพงษ์ สิทธิคง :แปล 2553 เพียงขวัญ วานิชชัง 08-03-2012 10:04:52 จัดหาเรียบร้อย
5 68 ฟิสิกส์ ระดับอุดมศึกษา เล่ม 1 (UNIVERSITY PHYSICS WITH MODERN PHYSICS) HUGH D. YOUNG / ปิยพงษ์ สิทธิคง :แปล 2547 เพียงขวัญ วานิชชัง 08-03-2012 10:03:32 จัดหาเรียบร้อย
6 67 Designing Structural Components for Machines Segerlind, Larry J. - รังสรรค์ กุฎสำโรง 29-02-2012 14:42:57 จัดหาเรียบร้อย
7 66 Engineering Principles of Agricultural Machines, Second Edition Ajit K. Srivastava, Carroll E. Goering, Roger P. Rohrbach, Dennis R. Buckmaster - อ.รังสรรค์ กุฎสำโรง 29-02-2012 14:38:36 จัดหาเรียบร้อย
8 65 เพลิงสีน้ำผึ้ง ทองหลาง 2551 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 01-09-2011 14:11:14 ไม่สามารถจัดหา
9 64 ยุทธการต้านรัก ทองหลาง 2552 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 01-09-2011 14:05:26 จัดหาเรียบร้อย
10 63 กลั่นรักเติมหัวใจ ทองหลาง 2552 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 01-09-2011 13:56:36 จัดหาเรียบร้อย
11 62 บงการรักกามเทพ ทองหลาง 2553 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 01-09-2011 13:56:01 ไม่สามารถจัดหา
12 61 ร้ายลิขิตรัก ทองหลาง 2553 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 01-09-2011 13:54:56 จัดหาเรียบร้อย
13 60 ใต้ปีกกามเทพ ทองหลาง 2554 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 01-09-2011 13:54:15 จัดหาเรียบร้อย
14 59 เสน่หายาใจ ปานรำไพ 2554 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 31-08-2011 08:49:17 จัดหาเรียบร้อย
15 55 หัวใจพยศรัก ปานรำไพ รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 30-08-2011 17:18:20 จัดหาเรียบร้อย
16 54 แคลคูลัส1-1 อ.ชัยประเสริฐ แก้วเมือง 2553 (พิมพ์ครั้งที่ ศิริพร 17-08-2011 14:33:51 จัดหาเรียบร้อย
17 53 ASAE Standard ล่าสุด นฤมล บุญกระจ่าง 24-06-2011 23:20:20 ไม่สามารถจัดหา
18 52 College Writing Skills with Readings Langan 2011 อ.สุนิจ ผลภักดี 15-06-2011 15:25:07 จัดหาเรียบร้อย
19 51 English Skills with Readings Langan 2012 อ.สุนิจ ผลภักดี 15-06-2011 15:23:30 จัดหาเรียบร้อย
20 50 English Skills Langan 1012 สุนิจ ผลภักดี 15-06-2011 15:22:00 จัดหาเรียบร้อย
21 48 Exploring Writing Paragraphs and Essays Langan 2010 สุนิจ ผลภักดี 15-06-2011 15:18:56 จัดหาเรียบร้อย
22 47 CALCULUS FOR BUSINESS , ECONOMICS, LIFE SCIENCES , 12E/2011 BARNETT 2554 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 28-04-2011 12:56:05 จัดหาเรียบร้อย
23 46 นักเศรษฐศาสตร์สนามบิน พิมพ์ครั้งที่ 1 สุภาภรณ์ กาญจน์วีระโยธิน แปล 2554 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 28-04-2011 12:53:54 จัดหาเรียบร้อย
24 45 เศรษฐศาสตร์การเงิน ชุดวิชา 2552 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 28-04-2011 12:50:09 ไม่สามารถจัดหา
25 44 เศรษฐมิติเบื้องต้น ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ 2548 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 28-04-2011 12:46:04 จัดหาเรียบร้อย
26 43 เศรษฐมิติ เริงชัย ตันสุชาติ 2548 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 28-04-2011 12:45:16 จัดหาเรียบร้อย
27 42 MACROECONOMICS, 9E/2009 PARKIN 2009 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 28-04-2011 12:40:56 จัดหาเรียบร้อย
28 41 APPLIED ECONOMETRIC TIMES SERIES , 3E/2010 ENDERS 2010 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 28-04-2011 12:39:41 จัดหาเรียบร้อย
29 40 เศรษฐมิติประยุกต์เพื่อการวิจัย พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี 2553 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 28-04-2011 12:37:48 จัดหาเรียบร้อย
30 39 PRINCIPLES OF MICROECONOMICS MELVIN 2011 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 28-04-2011 12:36:40 ไม่สามารถจัดหา
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12