ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 320 รายการหน้า : 7 / 11 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 148 5. เศรษฐกิจพอเพียง เกิดได้ ถ้าใจปรารถนา ดร.เสรี พงศ์พิศ 2550 อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:37:41 จัดหาเรียบร้อย
2 147 ร้อยคำที่ควรรู้ ดร.เสรี พงศ์พิศ 2547 อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:35:37 ไม่สามารถจัดหา
3 146 เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนายั่งยืน ดร.เสรี พงศ์พิศ 2006 อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:33:49 ไม่สามารถจัดหา
4 145 1. สอนลูกให้คิดเป็น ดร.เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:31:45 จัดหาเรียบร้อย
5 144 Poultry Breeding and Genetics R. D. Crawford 1990 อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:25:38 จัดหาเรียบร้อย
6 143 Introduction to Quantitative Genetics (4th Edition) Douglas S. Falconer, Trudy F.C. Mackay 1996 อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:15:08 จัดหาเรียบร้อย
7 142 Genetics and Analysis of Quantitative Traits Michael Lynch, W. Bruce Walsh 1998 อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:10:37 จัดหาเรียบร้อย
8 141 Gut efficiency: the key ingredient in pig and poultry productions J.A. Taylor-pickard, P. Spring 2008 อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 21:59:42 ไม่สามารถจัดหา
9 140 Welfare of pigs from birth to slaughter L. Faucitaco, A.L.Schaefer 2008 อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 21:56:42 ไม่สามารถจัดหา
10 139 การบริหารงานวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Management) ผศ. วิสูตร จิระดำเกิง วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:47:14 จัดหาเรียบร้อย
11 138 วิศวกรรมเขื่อนดิน วรากร ไม้เรียง วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:41:41 จัดหาเรียบร้อย
12 137 แนวทางการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:39:51 ไม่สามารถจัดหา
13 136 วิศวกรรมฐานรากและการก่อสร้างอุโมงค์ (FOUNDATION ENGINEERING AND TUNNELLING) บุญเทพ นาเนกรังสรรค์ วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:38:29 จัดหาเรียบร้อย
14 135 REINFORCED CONCRETE DESIGN PILLAI, S.U. วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:36:58 ไม่สามารถจัดหา
15 134 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (CONSTRUCTION SURVEY) ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:36:06 จัดหาเรียบร้อย
16 133 มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กขึ้นรูปเย็น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:34:54 จัดหาเรียบร้อย
17 132 เสียงจราจรและการสร้างแบบจำลองของเสียงจราจร พิชัย ปมาณิกบุตร วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:34:21 จัดหาเรียบร้อย
18 131 โครงสร้างเบื้องต้นและกลศาสตร์โครงสร้าง 1-2 เฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:33:39 จัดหาเรียบร้อย
19 130 TRAFFIC AND HIGHWAY ENGINEERING (SI VERSION) GARBER วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:32:39 ไม่สามารถจัดหา
20 129 STRUCTURAL ANALYSIS (SI EDITION) KASSIMALI, A. วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:30:38 จัดหาเรียบร้อย
21 128 วิศวกรรมฐานราก (FOUNDATION ENGINEERING) วรรณี ศุขสาตร วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 14-03-2012 10:58:38 จัดหาเรียบร้อย
22 127 การบริหารงานวิศวกรรมโยธา (CIVIL ENGINEERING MANAGEMENT) วิสูตร จิระดำเกิง วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 14-03-2012 10:57:53 จัดหาเรียบร้อย
23 126 วิศวกรรมการทาง (HIGHWAY ENGINEERING) จิรพัฒน์ โชติกไกร วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 14-03-2012 10:56:58 จัดหาเรียบร้อย
24 125 Civil Engineering Handbook - 2nd Edition วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 14-03-2012 10:52:35 จัดหาเรียบร้อย
25 124 จนกว่ารักบันดาลใจ นาวาร้อยกวี วีรยา 14-03-2012 10:46:44 จัดหาเรียบร้อย
26 123 ทวนกระแสธุรกิจ คิดต่าง ไม่มีทางตัน Hirokazu แปลโดย เอกนันท์ มหาเอกนันท์ วีรยา 13-03-2012 14:28:20 จัดหาเรียบร้อย
27 122 ไฟพรางใจ น้ำฟ้า วีรยา 12-03-2012 19:39:57 จัดหาเรียบร้อย
28 121 อ้อมกอดแห่งธารา ชมจันทร์ วีรยา 12-03-2012 19:37:35 จัดหาเรียบร้อย
29 120 ดาวเกี้ยวเดือน รอมแพง วีรยา 12-03-2012 19:34:02 จัดหาเรียบร้อย
30 119 บุพเพสันนิวาส รอมแพง วีรยา 12-03-2012 19:33:35 จัดหาเรียบร้อย
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11