เวลาทำการ
ภาคเรียนปกติ
     วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 19.00 น.
     วันเสาร์ 08.30 - 15.00 น.
   
ภาคฤดูร้อน  
     วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
   
ปิดภาคการศึกษา  
     วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
   
ปิดทำการ  
     วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
ipv6 ready