งานเทคโนโลยีการศึกษา


Post Thumb

หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา

นายอนุวัฒน์ โชโต

anuwat_ch@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 1103Post Thumb

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายอานนท์ อารีผล

arnon_ar@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 1285 , 1103Post Thumb

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

นางสาวญานิกา บุตรดี

yanika_bo@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 1103

Back to Top